Αναφορές

Για να διασφαλιστεί η ανταπόκριση του περιεχομένου του διαδικτυακού μαθήματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου με τις ανάγκες κατάρτισης της ομάδας στόχου, οι εταίροι πραγματοποίησαν μια μελέτη της τρέχουσας κατάστασης στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις προσφορές κατάρτισης εκπαιδευτών και κοινωνικών λειτουργών σχετικά με την σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρίες.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάζονται σε:

  • - Αναφορά Καλών Πρακτικών, όπου αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές από 28 Ευρωπαϊκές χώρες και παρέχει από πρώτο χέρι πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • - Έρευνα που εστιάζει στους ενήλικες που εργάζονται και / ή ζουν με άτομα με αναπηρίες σε καθημερινή βάση. Στόχος του είναι η συμμετοχή της ομάδας στόχου στην ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος και η επιβεβαίωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην ελεύθερη επιλογή της σεξουαλικότητάς τους.
  • - Περιεκτική αναφορά, η οποία ασχολείται με τα προβλήματα και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει καθημερινά η ομάδα στόχος του έργου, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους στο διαδικτυακό μάθημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΆ ΚΑΛΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ,  ΚΆΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΏ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΆΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ, ΚΆΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΏ.

Special Intimacy Needs Educator

"Με το να είσαι άτομο με αναπηρία δεν πρέπει να σημαίνει ότι αποκλείεται η πρόσβαση σε κάθε πτυχή της ζωής" Emma Thompson

Πάρτε μέρος στο διαδικτυακό μάθημα