Ziņojumi

Lai pielāgotu tiešsaistes apmācību kursa saturu, tika izstrādāti divi ziņojumi, kuri apkopo kā pieejamo informāciju par invaliditātes ietekmi uz seksualitāti, tā arī potenciālās apmācību auditorijas vajadzības. Projekta parneri ir veikuši pētījumu par 28 Eiropas valstīs pieejamajiem apmācību materiāliem un kursiem, kas paredzēti sociālajiem darbiniekiem un izglītotājiem par personu ar invaliditāti seksualitāti.

Pētījuma rezultāti ir pieejami:

  • Labākās prakses piemēru ziņojumā, kurā ir analizēti labās prakses piemēri no 28 Eiropas valstīm un sniedz pašreizējai ES situācijai atbilstošu informāciju.
  • Aptaujā, kuras ietvaros tika apzināts cilvēku, kuri ikdienā strādā vai dzīvo ar personām ar invaliditāti,viedoklis. Tās nolūks ir iesaistīt mērķgrupas auditoriju kursa izstrādes procesā, lai varētu noteikt tos šķēršļus, ar ko personas ar invaliditāti saskaras savas seksualitātes kontekstā.
  • Aptverošajā ziņojumā, kurā tiek apskatītas projekta mērķgrupas ikdienas problēmas, tāpat arī veidi kā šos šķēršļus risināt projekta tiešsaistes kursa ietvaros.

LAI LEJUPIELĀDĒTU LABĀS PRAKSES ZIŅOJUMU SPIEDIET ŠEIT

LAI LEJUPIELĀDĒTU APTVEROŠO APTAUJAS ZIŅOJUMU, SPIEDIET ŠEIT

Īpašās intimitātes izglītotāji

"Invaliditātei nav jāizslēdz cilvēks no pieejas visām dzīves jomām".Emma Thompson

Uzsākt e-kursu