Οι εταίροι μας

...
Apeirons

Η Ένωση Ατόμων με Αναπηρίες και οι Φίλοι τους “Apeirons” είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που εργάζεται από το 1997 προς έναν ενωμένο στόχο - την ίση μεταχείριση και ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες. Οι εργαζόμενοι είναι άτομα με αναπηρίες και άλλοι που ενδιαφέρονται για θέματα ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία.

Μερικοί από τους κύριους στόχους των "Apeirons" είναι η επαγγελματική απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες και η δημιουργία ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος στη Λετονία. Οι "Apeirons" εργάζονται σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, προσφέρουν συμβουλές για τον καθολικό σχεδιασμό και άλλα θέματα σχετικά με την αναπηρία (οικονομική υποστήριξη, αποκατάσταση, νομική βοήθεια, τεχνικά βοηθήματα κλπ.) και παρέχουν υπηρεσίες με νταντά για οικογένειες με παιδιά με αναπηρία.


...
ATFCT

Ο οργανισμός ATFCT εκπαιδεύει και συμβουλεύει επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της ιατρικής, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης. Προσφέρει ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική και εκπαιδευτική βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη (άτομα και ομάδες), καθώς και εμπειρογνωμοσύνη στους προαναφερθέντες τομείς.

Οι ειδικοί της ATFCT παρέχουν εκπαιδευτικές συναντήσεις, εργαστήρια, συνέδρια και σεμινάρια για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ψυχολογία, τόσο για επαγγελματίες όσο και για το κοινό.

Οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις των ειδικών- ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, παιδαγωγών και εκπαιδευτών - είναι προσαρμοσμένες στις ατομικές, οικογενειακές και δυσκολίες ζευγαριών, καθώς και στις συστημικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις σύγκρουσης. Η ATFCT δραστηριοποιείται σε πολλά ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα ως συντονιστής ή εταίρος.


...
OpenEurope

Ο οργανισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων OpenEurope είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει ευκαιρίες άτυπης και μη τυπικής μάθησης σε νεαρά άτομα και σε νέους εργαζόμενους, και προωθεί τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνική ζωή.

Σκοπός του συνδέσμου είναι να παρέχει πρόσβαση σε διδακτικό και μαθησιακό υλικό σε όλους τους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτιστική και λειτουργική ποικιλομορφία και στις καθολικές αρχές σχεδιασμού.

Ο οργανισμός OpenEurope είναι το πρώτο και μόνο αναγνωρισμένο σημείο πολλαπλασιασμού στην επαρχία Ταραγόνα του ευρωπαϊκού δικτύου EURODESK και είναι επίσης η υπηρεσία διεθνούς κινητικότητας του Δημαρχείου, παρέχοντας πληροφορίες και καθοδήγηση σε όλα τα νεαρά άτομα που ενδιαφέρονται και στους νέους εργαζόμενους


...
Turin Institute for the Deaf

Το Instituto dei Sordi di Torino στην Pianezza είναι ένας οργανισμός με ιστορική προέλευση, που ιδρύθηκε το 1814 και δημιουργήθηκε για να παρέχει βοήθεια και εκπαίδευση στα κωφά παιδιά και να εκπαιδεύσει τους δασκάλους τους. Το Ινστιτούτο του Τορίνο για τους κωφούς ασχολείται εδώ και πολύ καιρό με μια έντονη διαδικασία διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων και των έργων του. Η ενασχόληση με συναδέλφους από ξένα ιδρύματα με παρόμοιους στόχους, η ανταλλαγή εμπειριών και ερευνητικών έργων, η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων ανταλλαγής είναι στην πραγματικότητα ένα απαραίτητο κίνητρο για την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή μας.


...
Eurocrea Merchant

Ο οργανισμός Eurocrea Merchant είναι μια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης που δραστηριοποιείται επίσης στην έρευνα και την κατάρτιση, με 3 γραφεία στην Ιταλία στο Μιλάνο, τη Νάπολη και την Αμβέρσα (CE) και ένα σημείο επαφής στις Βρυξέλλες. Επικεντρώνεται σε τρεις βασικές επιχειρηματικές μονάδες: Συμβουλευτική και Διαβούλευση (για κονδύλια της ΕΕ, εταιρική διαχείριση και χρηματοδότηση), Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά προγράμματα (ειδικοί στη διαχείριση έργων, διασφάλιση ποιότητας και εξωτερική αξιολόγηση).


...
COMCY

Ο Οργανισμός CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS (COMCY) είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων, της κατάρτισης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Εστιάζουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη διαφόρων ομάδων-στόχων και τομέων της κοινωνίας, μέσω της συμμετοχής σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. O COMCY στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες, σχετικούς με τους τομείς και δραστηριότητες στους οποίους δραστηριοποιείται ο Οργανισμός.

Όραμα μας είναι η προώθηση των κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων διαφόρων ομάδων στόχων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, προερχόμενες από βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές.