Σχετικά με το έργο

...

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με τη σεξουαλικότητα, αναφέρονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη.

Μέσα από την ελεύθερη έκφραση για τη σεξουαλικότητα και τις θετικές σεξουαλικές ή αισθησιακές εμπειρίες, οι άνθρωποι συνήθως αισθάνονται καλύτερα, έχουν καλύτερη εικόνα του εαυτού τους, γίνονται συναισθηματικά ισχυρότεροι και λιγότερο ευάλωτοι στη σεξουαλική βία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν ακόμη και να μειώσουν τη φαρμακευτική αγωγή. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες όπως και άλλοι, αλλά συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ζήσουν πλήρως τη σεξουαλικότητά τους. Έχοντας επίγνωση αυτής της κατάστασης, το έργο μας έχει ως στόχο τη βελτίωση της γενικής υγείας και της ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων με αναπηρίες.

Η εκπαίδευση είναι μία από τις προϋποθέσεις για αυτοδιάθεση και ενδυνάμωση και, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις πρόσβασης στη σεξουαλική παιδεία, είναι απαραίτητο να εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες υγείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φροντιστές, οι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι γονείς καθώς και τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες.

Αυτό το καινοτόμο έργο επιδιώκει να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις σχετικά με αυτό το θέμα. Στόχος του είναι να διαδώσει και να προωθήσει ένα νέο ρόλο, τον Ευρωπαίο εκπαιδευτή για τις ανάγκες στήριξης σε θέματα σχέσεων, που βοηθά τα άτομα με διαφορετικές ικανότητες να βελτιώσουν τα συναισθηματικά και σεξουαλικά τους αιτήματα.

Η ομάδα-στόχος των αποτελεσμάτων και των πόρων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου είναι:

  • Κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές, εκπαιδευτές, μέλη οικογενειών ατόμων με αναπηρίες
  • Εκπαιδευτικά κέντρα μη-τυπικής εκπαίδευσης και παροχοί υπηρεσιών
  • Οργανισμοί και ΜΚΟ
  • Άνθρωποι με αναπηρίες
  • Διαμορφωτές πολιτικής
Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους με διαφορετικά υπόβαθρα που σχετίζονται με το θέμα του έργου. Μεταξύ των εταίρων συγκαταλέγονται δύο ενώσεις ατόμων με αναπηρίες, μια ένωση που παρέχει κυρίως ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη, δύο οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ένας ΜΚΟ.

Special Intimacy Needs Educator

"Με το να είσαι άτομο με αναπηρία δεν πρέπει να σημαίνει ότι αποκλείεται η πρόσβαση σε κάθε πτυχή της ζωής" Emma Thompson

Πάρτε μέρος στο διαδικτυακό μάθημα