Βοήθεια ανθρώπων με ειδικές ικανότητες με την βελτίωση των συναισθηματικών και σεξουαλικών τους αναγκών.