Īpašās intimitātes izglītotāji

Uzsākt e-kursu

"Invaliditātei nav jāizslēdz cilvēks no pieejas visām dzīves jomām".Emma Thompson

Hronoloģija

1
Starptautiskā tikšanās

Starptautiskā tikšanās
2

3
Starptautiskā tikšanās

Apmācību aktivitāte
4

5
Starptautiskā tikšanās
  • 2020. gada februāris
  • Nikosia (Kipra)
  • Uzņēmējorganizācija: COMCY

Starptautiskā tikšanās
  • 2020. gada oktobris
  • Timišoara (Rumānija)
  • Uzņēmējorganizācija: ATFCT
6

7
Apmācību aktivitāte