Responsive image

Ziņojumi

Lai pielāgotu tiešsaistes apmācību kuursa saturu, tika izstrādāti divi ziņojumi, kuri apkopo kā pieejamo inforāciju par invaliditātes ietekmi uz seksualitāti, tā arī potenciālās apmācību suditorijas vajadzības. Projekta parneri ir veikuši pētījumu par 28 Eiropas valstīs pieejamajiem apmācību materiāliem un kursiem, kas paredzēti sociālajiemdarbiniekiem un izglītotājiem par personu ar invaliditāti seksualitāti.

Pētījuma rezultāti pieejami šeit:

  • Labās prakses piemēru ziņojumā, kurā ir analizēti labās prakses piemēri no 28 Eiropas valstīm un sniedz pašreizējai ES situācijai atbilstošu informāciju.
  • Aptauja tika mērķēta cilvēkiem, kuri ikdienā strādā vai dzīvo ar personām ar invaliditāti. Tās nolūks ir iesaistīt mērķgrupas auditoriju kursa izstrādes procesā, lai varētu apstiprināt tos šķēršļus ar ko personas ar invaliditāti saskaras savas seksualitātes kontekstā.
  • Aptverošajā ziņojumā apskatītas projekta mērķgrupas ikdienas problēmas, tāpat arī veidi kā šos šķēršļus risināt projekta tiešsaistes kursa ietvaros.

To download the Best Practice Report, click here. click here.

To download the Comprehensive Survey Report, click here. click here.

Īpašās intimitātes izglītotāji

"Invaliditātei nav jāizslēdz cilvēks no pieejas visām dzīves jomām.".Emma Thompson

Pierakstīties e-kursam