Mūsu partneri

...
Apeirons

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir nevalstiskā organizācija, kas veido visiem pieejamu, iekļaujošu sabiedrību jau kopš 1997. gada. Tās galvenie darbības virzieni paredz personām ar invaliditāti pieejamas infrastruktūras izveidi un to iekļaušanu darba tirgū. Darbinieki paši ir personas ar invaliditāti vai tiem pietuvināti cilvēki.

“Apeirona” galvenie darbības virzieni ir personu ar invaliditāti nodarbinātība un pieejamas vides izveide un uzturēšana Latvijā. Organizācija bieži tiek iekļaut aizglītojošos projektos, piedāvā konsultācijas par universālo dizainu un citiem ar invaliditāti saistītiem tematiem (sociālā palīdzība, tehniskie palīglīdzekļi u.c.) un piedāvā auklīšu pakalpojumu ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti.


...
ATFCT

ATFCT ir organizācija, kas apmāca un uzrauga profesionāļus, kuri darbojas psiholoģijas, medicīnas, sociālās izglītības un pedagoģijas jomā. Kā arī organizācijā tiek piedāvāti psihoterapeitu un izglītotāju pakalpojumi trūkumcietējiem (individuāli un grupās), kā arī ekspertu pakalpojums minētajās jomās.

Eksperti no ATFCT vada aktivitātes, meistardarbnīcas, konferences un seminārus par psiholoģijas tematiem gan profesionālai auditorijai, gan plašākai sabiedrībai.

Organizācijas eksperti – psihologi, psihoterapeiti un pedagogi vada arī specializētas intervences sesijas, kuras ir pielāgotas kā ģimenes un pāru attiecībās radušos grūtību pārvarēšanai, tā konfliktu pārvarēšanas metodēm. ATFCT ir pieredze arī Eiropas Fondu projektos gan koordinatora, gan partnera lom


...
COMCY

KIPRAS KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS (COMCY) ir bezpeļņas R&D organizācija, kas darbojas projektu vadības un jonsultācijas jomā.

Organizācijas mērķis ir vairāku sabiedrības sociālo sektoru apmācības un attīstība piedaloties ES finansētajos projektos un inciatīvās, tāpat kā semināru un apmācību organizācijā Kiprā un citur. COMCY komanda sastāv no augstu kvalifiētiem speciālistiem, kuru ekspertīze ir atbilstoša jomām, kurās organiācija darbojas.

Organizācijas vīzija ir attīstīt mērķgrupu sociālās un uzņēmējdarbības kompetences, pielietojot labākos ES piemērus.


...
Eurocrea Merchant

Eurocrea Merchant ir konsultāciju un pārvaldības organizācija, kura arī veic arī pētniecību un organizē apmācības. Šīs organizācijasItālijas biroji atrodas Milānē, Neapolē un Briselē – Aversā. Tās mērķi ir konsultēšana par ES finansētajiem projektiem, apmācības projektu vadībā Komandā ir eksperti no dažādām jomām – projektu vadība, kvalitātes kontrole un neatkarīgie vērtētāji.


...
OpenEurope

Apmācību programmu asociācija OpenEurope ir bezpeļņas organzācija, kas piedāvā neformālo izglītību kājauniem, tā vecāka gadagājuma cilvēkiem un attīsta darbu ar jaunatni Spānijas sabiedrībā.

Asociācijas mērķis ir sniegt pieejamus mācību vadīšanas un apmācību materiālus visiem izglītojamajiem un izglītotājiem. Īpaši uzmanība tiek vērsta uz kultūras un funkcionālo atšķirību novēršanu un universālā dizaina rincipiem.

OpenEurope ir pirmā un vienīgā attiecīgi sertificētā organizācija, kas EURODESK infopunkts Taragonas provincē (Spānija). Organizācija ir arī Mobilitātes punkts, kas sniedz informāciju jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem par iespējām provincē.


...
Turin Institute for the Deaf

Instituto dei Sordi di Torino Pianezza ir sena organizācija, dibināta 1814. gadā, lai palīdzētu nedzirdīgajiem b;erniem izglītībā un apmācītu viņu skolotājus. Turīnas Nedzirdīgo institūts ir ilgstoši bijis iesaistīts starptautisko projektu un aktivitāšu īstenošanā.